Classification in the European Community Collection, purification and distribution of water Russian companies. Page 1

1
OOO "MAKAR-M"

Moskva g, Vishnevaya ul, 2/14, 1, 1-10
PSRN: 1047733015527, TRN: 7733108625

4
MUP "KOMENERGO"

IAmalo-Nenezkiy AO, Muravlenko g, Gubkina ul, 54, -, -
PSRN: 1028900766025, TRN: 8906006119

2
MUP "Vodnik" Bokovskogo rayona

Rostovskaya obl, Bokovskiy r-n, Energetikov per, 3, a
PSRN: 1046104000150, TRN: 6104003871

5
OAO " T S "

Samarskaya obl, CHapayevsk g, Zaporozhskaya ul, 33a
PSRN: 1026303177801, TRN: 6335007707

3
MUP "Zolotarevskiy vodokanal"

Rostovskaya obl, Semikarakorskiy r-n, Stepana Zdorovzeva ul, 31, -, -
PSRN: 1046132000089, TRN: 6132008631