1
OOO "Metallkomplekt"

Udmurtskaya Resp, Izhevsk g, Mozharova ul, 63
PSRN: 1041800752971, TRN: 1832037710

4
ZAO "VOLEMZ"

Rostovskaya obl, Volgodonsk g, Zavodskaya 7-ia ul, 60, A
PSRN: 1046143003543, TRN: 6143056250

2
ZAO "TEMZ"

Sverdlovskaya obl, Ekaterinburg g, Novinskaya ul, 3, OFIS 506
PSRN: 1046303272201, TRN: 6382047390

5
ZAO "LEMZ"

Sverdlovskaya obl, Ekaterinburg g, Bliuhera ul, 26
PSRN: 1044701896326, TRN: 4716021249

3
OAO "Russkiy metall"

Udmurtskaya Resp, Izhevsk g, 10 let Oktiabria ul, 49, 12
PSRN: 1041803704194, TRN: 1833031848